داستان میهن کالا

فروشگاه میهن کالا با این ایده بوجود آمد که بتواند محصولات وارداتی شرکت را به طور مستقیم به دست مشتریان عزیز برساند.

تا قبل از این عمده مشتریان ما فروشندگان و خریداران عمده بودند که البته هم اکنون نیز همکار میهن کالا به حساب می آیند. با این حال مدیریت تصمیم گرفت برای فروش کالاهایی که به هر علت در انبار می ماند آنها را از طریق سایت فروشگاهی به دست مشریان برساند.